Liiketoiminta

Tarjoamme älykkäitä teknisiä ratkaisuja ja palveluja kiinteistöjen, teollisuuden prosessien ja infrastruktuurin tarpeisiin. Ainutlaatuinen palvelutarjontamme kattaa koko elinkaaren: suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon.

Caverionilla on kaksi liiketoimintayksikköä: Palvelut ja Projektit. 

 

Palvelut

Vuonna 2017 Palvelut-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 52 prosenttia, ja se koostui Teknisen huollon ja kunnossapidon 850,5 miljoonan euron liikevaihdosta ja Palveluiden johtamisen 344,6 miljoonan euron liikevaihdosta.

Tekninen huolto ja
kunnossapito

Palveluiden johtaminen

 • Ennakoiva huolto, tarpeen mukainen
  huolto ja pienet huoltoprojektit
 • Digitaaliset palvelut:
  IoTFlex-palvelukonsepti teollisuusasiakkaille,
  ServiFlex+-palvelukonsepti kiinteistötekniikan
  asiakkaille ja etävalvontapalvelut
 • Asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöityä
  ja kokonaisvaltaista palvelua
 • Esimerkiksi kaikki kiinteistöjohtamisen,
  energianhallinnan, energiatehokkuusprojektien
  ja huollon palvelut kiinteistön elinkaaren aikana
  tai kokonaisvastuu teollisuuden kunnossapidosta
 • Noin sata asiakkuutta julkisella sektorilla
  sekä prosessi- ja energiateollisuudessa

Caverion on yksi suurimmista kiinteistötekniikan ja teollisuuden palveluyhtiöistä markkina-alueellaan. Tavoitteenamme on olla yksi toimialan johtavista palveluyrityksistä ja asiakkaiden luotettu kumppani ja neuvonantaja. Haluamme myös kasvaa kannattavasti markkinoita nopeammin.

Kilpailuetumme perustuu teknologia- ja digitalisaatio-osaamiseemme sekä erinomaiseen asiakaspalveluun. Tarjontaamme kuuluu edistyneitä digitaalisia palveluja sekä teollisuusasiakkaille että kiinteistötekniikan asiakkaille. Maanlaajuiset palveluverkostomme takaavat lyhyet vasteajat, ja etähallintavalmiutemme varmistavat nopean ja tehokkaan palvelun ympäri vuorokauden.

Vuoden 2017 lopussa Caverionilla oli käyttövalmiina skaalautuvia digitaalisia palveluita, muun muassa IoTFlex-palvelukonsepti teollisuusasiakkaille, ServiFlex+-palvelukonsepti kiinteistötekniikan asiakkaille ja etävalvontapalveluja. Kehitämme lisäksi Caverionin älykkäitä ratkaisuja, digitaalisia palveluprosesseja, analytiikkaa ja uusia liiketoimintamalleja. 

 

Projektit 

Vuonna 2017 Projektit-liiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta oli 48 prosenttia, ja se koostui Teknisen asennuksen 716,2 miljoonan euron liikevaihdosta ja Suurten projektien 371,4 miljoonan euron liikevaihdosta.

Tekninen asennus

Suuret projektit

 • Pienet ja keskisuuret projektit 
 • Käsittää yhden tai useamman
  teknisen järjestelmän
 • Toteututaan kiinteistötekniikan ja
  teollisuuden asiakkaille, sekä uusiin
  että peruskorjattaviin kiinteistöihin
 • Sopimuksen arvo yli 5 milj. euroa
 • Design & build tai kilpailu-urakoita
 • Talotekniikan kokonaistoimitukset,
  projektitoimitukset teollisuuteen 
 • Noin 50 suurta projektia meneillään 

Caverionin tavoitteena on olla projektitoiminnan huippuosaaja. Valikoimme toteutettavat projektit entistä tiukempien kriteerien mukaisesti, ja näin Palveluiden osuus liikevaihdostamme kasvaa vastaavasti.

Projektit-liiketoiminnassa kilpailuetumme perustuu kaikkien taloteknisten järjestelmien integroituihin elinkaaritoimituksiin, esivalmistuksen ansiosta saavutettuun tuottavuuteen ja laatuun, omiin älykkäisiin ratkaisuihin ja edelläkävijyyteen projektien suunnittelun ja toteutuksen digitalisoinnissa (BIM). Keskeiseen osaamiseemme kuuluu myös asiantuntijuus puhdastiloissa, tunnelijärjestelmissä, telematiikassa ja liikenteenohjausjärjestelmissä.

Vuonna 2017 kehitimme valikoivan lähestymistapamme tueksi uuden tarjousten hyväksymistyökalun, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien asiaankuuluvien riskien ja mahdollisuuksien huomioon ottaminen tarjousvaiheessa. Julkaisimme myös uudet projektien luokitteluperiaatteet, jotka toimivat Caverionin uuden päätöksentekomallin ja hyväksymisrajojen pohjana.

Ruotsissa ja Saksassa käynnistettiin projektien suorituksen johtamisohjelma vuoden 2017 viimeisellä neljänneksellä. Tarkoituksena on rakentaa konsernin laajuinen projektien johtamisjärjestelmä kaikkia divisioonia varten ja ottaa käyttöön valikoidut KPI-mittarit koko organisaatiossa.

Vuonna 2017 asiakkaamme Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa hyötyivät Caverionin elinkaariosaamisesta ja siihen liittyvistä kumppanuusmalleista. Pitkäaikainen kokemuksemme ja asiantuntemuksemme kiinteistötekniikassa ja monialaisissa integroiduissa ratkaisuissa varmistaa projektien onnistuneen toteutuksen ja takaa optimaaliset olosuhteet kiinteistöjen loppukäyttäjille. 

Katso esimerkkejä Palvelut- ja Projektit-liiketoiminnasta vuonna 2017