Case-galleria

Esimerkkejä vuonna 2017 saamistamme tilauksista

Case: Elinkaarihankkeet (Palvelut ja Projektit)

Kuva: Arkitema Architects
  • Ops Gellerup Nord, uusi toimistorakennus, Aarhus, Tanska

Tekniset tuotealueet: Talotekniikan kokonaistoimitus, mukaan lukien lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto ja ilmastointi, sähköistys, turvallisuus sekä automaatio
Sopimuksen arvo: 31 milj. euroa
Ajankohta: Projektitoimitus v. 2017–2018, kiinteistön käyttö ja kunnossapito vuoteen 2033 asti.

Caverion sopi rakennusliike A. Enggaardin kanssa elinkaarihankkeesta uuteen Ops Gellerup Nord -toimistorakennukseen Gellerupin kaupunginosassa Aarhusissa. Hanke on yksi Caverionin suurimmista PPP-kumppanuussopimuksista (Public-Private Partnership). Caverionin vastuulla PPP-hankkeessa on kiinteistötekniikan kokonaistoimitus sekä Palveluiden johtaminen 15-vuotisella sopimuskaudella.

Case: Elinkaarihankkeet (Palvelut ja Projektit)

Kuva:
  • Kirstin koulu ja päiväkoti, Viherlaakson koulu ja lukio, Espoo, yhteistyössä YIT:n kanssa

Tekniset tuotealueet: Talotekniikan kokonaistoimitus, mukaan lukien lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto ja ilmastointi, jäähdytys, sähköistys, informaatio- ja viestintäteknologia, turvallisuus sekä automaatio
Sopimuksen arvo: n. 40 milj. euroa
Ajankohta: Projektitoimitukset v. 2017–2020, kiinteistön käyttö ja kunnossapito seuraavat 20 vuotta

Caverion allekirjoitti sopimuksen Espoon kaupungin kanssa Kirstin koulun ja päiväkodin peruskorjauksen sekä Viherlaakson koulun ja lukion peruskorjauksen ja laajennuksen toteuttamisesta elinkaarimallilla. Hanke toteutetaan yhteistyössä YIT:n kanssa. Caverionin vastuulla on rakennusten talotekniikan kokonaistoimitukset, kiinteistöjen tekninen huolto ja kunnossapito sekä palveluiden johtaminen 20 vuoden sopimuskauden ajan.

 

Case: Palvelujen johtaminen (Palvelut)

Kuva:
  • Hochhaus Uptown München, pilvenpiirtäjä ja toimistokompleksi, München, Saksa

Tekniset tuotealueet: lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto ja ilmastointi, sähköistys, jäähdytys ja turvallisuus
Sopimuksen arvo: ei julkisteta
Ajankohta: Viisi vuotta

Caverion uusi sopimuksen palveluiden johtamisesta Hochhaus Uptown München -pilvenpiirtäjään ja toimistokompleksiin Münchenissä, Saksassa. Rakennus on Münchenin korkein pilvenpiirtäjä. Viisivuotinen sopimus allekirjoitettiin kiinteistön omistajien (Europyramid S.á.r.l., Euro Sphinx S.á.r.l., AFIAA Campus GmbH, LaSalle Investment Management, Campus E S.á.r.l) kanssa. Sopimukseen sisältyy kahdeksan vuoden lisäoptio.

Case: Tekninen huolto ja kunnossapito (Palvelut)

Kuva:
  • OKQ8 Scandinavia, 450 kohdetta, Ruotsi

Tekniset tuotealueet: lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto ja ilmastointi, jäähdytys, sähköistys, informaatio- ja viestintäteknologia, turvallisuus sekä automaatio
Sopimuksen arvo: ei julkisteta
Ajankohta: ei julkisteta

OKQ8 Scandinavia jatkoi teknisen huollon ja kunnossapidon sopimusta Caverionin kanssa. Caverionin vastuulla on kaikki tekniset järjestelmät 202 huoltoasemalla ja 160 kylmäasemalla sekä 90 muussa kiinteistössä Ruotsissa. Uudella sopimuskaudella korostetaan energiankulutuksen optimointia ja jatkokehitystä.

Case: Suuret projektit (Projektit)

Kuva: Photo: Hille Melbye Arkitekter
  • Galleriet ostoskeskus, Bergen, Norja

Tekniset tuotealueet: Talotekniikan kokonaistoimitus, mukaan lukien lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto ja ilmastointi, jäähdytys, sähköistys, informaatio- ja viestintäteknologia, turvallisuus sekä automaatio
Sopimuksen arvo: noin 11 miljoonaa euroa
Ajankohta: 2017–2019

Caverion ja pääurakoitsija LAB sopivat talotekniikan kokonaistoimituksesta ostoskeskuksen laajennukseen Bergenissä, Länsi-Norjassa. Ostoskeskuksen laajennus kattaa uuden, 50 000 neliömetrin rakennuksen, parkkialueen sekä elokuvateatterin. Caverion vastuulla on talotekniikan asiantuntijapalvelut, suunnittelu ja projektointi, projektin johtaminen ja projektin toteutus.

Case: Suuret projektit (Projektit)

Kuva:

Perjentunneli, Tiroli, Itävalta

Tekniset tuotealueet: Ilmanvaihto, sähköistys, informaatio- ja viestintäteknologia sekä turvallisuus
Sopimuksen arvo: 13 miljoonaa euroa
Ajankohta: 2016–2019

Caverion solmi Itävallan moottoriteitä hallinnoivan ASFINAG-yhtiön (Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft) kanssa sopimuksen Itävallan Tirolissa sijaitsevan Perjentunnelin turvalaitteistojen kunnostuksesta. Sopimus kattaa tunnelin keskijännite-, ilmanvaihto-, radio-, sähkö- ja ohjausjärjestelmien uusimisen.

Case: Suuret projektit (Projektit)

Kuva:
  • Kainuun uusi sairaala, Kajaani

Tekniset tuotealueet: Talotekniikan kokonaistoimitus, mukaan lukien ilmanvaihto ja ilmastointi, jäähdytys, sähköistys, informaatio- ja viestintäteknologia, turvallisuus, automaatio sekä lämmitys, vesi ja viemäri
Sopimuksen arvo: 45 milj. euroa
Ajankohta: 2017–2021

Caverion toteuttaa talotekniset järjestelmät Kainuun uuteen sairaalaan. Asiakkaana on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä, ja hanke on yksi suurimmista Caverionin tekemistä projektisopimuksista. Rakentamisvaihe on osa yhteisvastuullista allianssiurakkaa, jonka osapuolina ovat Kainuun sote sekä Caverion, Skanska ja Sweco. Taloteknisten järjestelmien lisäksi Caverion toimittaa jäte- ja pyykkiputkiston sekä Älykäs sairaala (Smart Hostpital) -konseptin mukaiset sairaalan sisäiset informaatiojärjestelmät.

Case: Elinkaarihankkeet (Projektit ja Palvelut)

Kuva:
  • Kuntolaakso, uimahalli, jäähalli ja pysäköintilaitos, Kuopio, yhteistyössä YIT:n kanssa

Tekniset tuotealueet: Talotekniikan kokonaistoimitus, mukaan lukien lämmitys, vesi ja viemäri, ilmanvaihto ja ilmastointi, jäähdytys, sähköistys, turvallisuus sekä automaatio
Sopimuksen arvo: n. 59 milj. euroa
Ajankohta: Projektitoimitukset v. 2018–2020, kiinteistön käyttö ja kunnossapito 20 vuotta

Caverion allekirjoitti Kuopion kaupungin kanssa sopimuksen uima- ja jäähallin sekä pysäköintipalveluiden kehittämishankkeen toteuttamisesta elinkaarimallilla. Hanke toteutetaan yhdessä YIT:n kanssa. Caverion vastaa rakentamisvaiheessa taloteknisestä suunnittelusta ja kokonaistoimituksesta sekä 20-vuotisella palvelujaksolla kiinteistöjen teknisestä huollosta ja kunnossapidosta, käyttäjille tarjottavasta palvelutuotannosta sekä kiinteistöjen energiankulutuksesta.